Одржано е гостувачко предавање на проф. д-р Минг Чен

На 21.10.2019 година (понеделник), проф. д-р Минг Чен од Универзитетот во Џејѓанг, Хангџоу, НР Кина одржа гостувачко предавање пред студентите од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. Посетата на проф д-р Минг Чен е во рамките на билатералниот научно-истражувачки проект „Моделирање, симулации и анализа на комплексни мрежи во биологијата“ со НР Кина, чиишто раководители се вонр. проф. д-р Благој Ристевски и проф. д-р Минг Чен.

Ming2
Ming1 Ming3