ОНЛАЈН ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ

Почитувани студенти ви ја претставуваме услугата за онлајн интегрирано психолошко советување прилагодено на индивидуални потреби и стремежи, со цел:

✔ Справување со анксиозност и депресија

✔ Психофизичка, социјална и спиритуална добросостојба

✔ Личен развој

За повеќе информации кликнете на следниот линк: https://wellbeing.mk/, https://www.facebook.com/alisija.wellbeing