Панел дискусија во соработка со :IWConnect на тема: “Што е оперативна поддршка и зошто секоја успешна компанија има потреба од истата?”

На дискусијата ќе земат учество предавачи од едукативен центар на :IWConnect, но исто така ќе биде оставен простор за дискусија во која може да се приклучат и студенти кои се заинтересирани или имаат искуство во горенаведената тема.
Панел дискусијата ќе се одржи на 25.03.2021 (Четврток) во 18:00.

https://fb.me/e/28YF5sUhC