Покажете ја својата хуманост на веб платформата Мои Донации

Студентот на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, Владимир Тасески од Битола, ја изработил платформата Мои Донации која е достапна на donacii.org. Преку неговата платформа граѓаните ќе можат да донираат и да им помогнат на оние на кои им е потребна помош. Во иднина Владимир планира проширување на платформата со директна онлајн наплата.

tera.mk