Решение за прием на кандидати од прв уписен рок на прв циклус на студии

Информатички науки и комуникациско инженерство

Информатика и компјутерска техника

 

Распоред за запишување на новите студенти на 10 и 11.09.2020 година според бројката која ја добивте при поднесувањето на документите

На ден 10.09.2020 На ден 11.09.2020
8:00-9:00 часот ИКТ од 1-2 и ИНКИ 1-4 8:00-9:00 часот 35 – 40
9:00-10:00 часот 5 – 10 9:00-10:00 часот 41 – 46
10:00-11:00 часот 11 – 16 10:00-11:00 часот 47 – 52
11:00-12:00 часот 17 – 22 11:00-12:00 часот 53 – 58
12:00-13:00 часот 23 – 28 12:00-13:00 часот 59 – 64
13:00-14:00 часот 29 – 34 13:00-14:00 часот 65 – 70