Прелиминарна ранг листа на кандидати од втор уписен рок на втор циклус на студии

Листа