Соопштение во врска со прекинот на наставата

Во периодот на прекин на настават заради превенција од ширење на корона вирусот лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Факултетот за ИКТ: