СООПШТЕНИЕ!

Согласно одлуката на министерот за образование и

Владата наставата се прекинува во наредните 14 дена.

Известување од Владата