ИЗВЕСТУВАЊЕ

до студентите, единиците во состав на укло и јавностаviber_image_2020-03-16_17-16-40