С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат студентите на Факултетот за ИК – Битола дека вработените на Факултетот во периодот од 15.07.2021 година до 24.08.2021 година ќе користат колективен годишен одмор.

Со цел непречена работа на Факултетот и редовно сервисирање на потребите на студентите и заинтересираните странки, направен е распоред на дежурни лица од ненаставниот кадар на Факултетот кои ќе излегуваат во пресрет на потребите на студентите, но со претходна најава кај дежурниот вработен, на неговата службена елекронска пошта (е-маил), минимум еден ден претходно и исклучиво за итни и неодложни работи.

Линк до потребните контакти: http://www.fikt.uklo.edu.mk/about-faculty/contact/

 

Рспоредот на дежурства на вработените од ненаставниот кадар на ФИКТ:

 

Вработен Ден за дежурство  Освен во периодот Замена
Зоран Павловски Понеделник и Среда 26.07.2021 – 13.08.2021 Кети Милојевиќ
Кети Милојевиќ Вторник и Петок 19.07.2021-26.07.2021 и 12.08.2021-22.08.2021 Лепа Боцевска и Билјана Богевска
Билјана Богевска Понеделник и Четврток 01.07.2021 – 21.07.2021 Кети Милојевиќ и Лепа Боцевска
Лепа Боцевска Понеделник и Среда 05.08.2021-  20.08.2021 Билјана Богевска
Жаклина Ташкова Вторник и Четврток 05.07.2021 – 23.07.2021 Зоран Павловски
Милчо Присаѓанец Вторник и Петок 19.07.2021 – 09.08.2021 /
Пеце Стојковски Среда и Петок 26.07.2021 – 16.08.2021 /
Илче Димовски Среда и Четврток 04.08.2021-  24.08.2021 /
Душко Петровски Понеделник-Петок 04.08.2021 – 24.08.2021 Богдана Мојанчевска
Богдана Мојанчевска Понеделник-Петок 13.07.2021 – 03.08.2021 Душко Петорвски

 

СТУДНТИТЕ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДИ И ОСТАНАТИ ДОКУМЕНТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ, МОЖАТ ТОА ДА ГО НАПРАВАТ СЕКОЈА СРЕДА ОД 10:00 ОД 12:00 ЧАСОТ, ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА, НО СО ПРЕТХОДНА НАЈАВА НА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОШТИ (Е- МАИЛ АДРЕСИ):

 

keti.miloevic@uklo.edu.mk

lepa.boceska@uklo.edu.mk

biljana.bogevska@uklo.edu.mk

contact@fikt.edu.mk