ФИКТ – гостувачко online предавање

Се покануваат сите заинтересирани студенти да присуствуваат на online предавањето,
Тема: Data preprocessing
Предавач: Цветанка Ефтимоска- експерт за Data Management
IT компанија: IWConnect, https://iwconnect.com/
Дата и време: Среда (19.05.2021) од 10:00 часот
Link за пристап: https://meet.google.com/rxw-vktk-dhe