Оглас за пријавување на кандидати за членови и претседател на

Факултетско Студентско Собрание на ФИКТ

 

Оглас