Со првиот свечен академски час започна новата академска година на ФИКТ

sl03 sl01 sl02
sl04 sl05