Ве покануваме на завршната конференција на проектот „Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи популации“со акроним In4Child

Poster MK

POKANA MK Konferencija

Agenda In4Child Conference МК