Ассеко СЕЕ  организира платена пракса за студенти од завршните години на академските студии од насоката софтверско инжинерство.

Праксата ќе се одржи во период од 25.05.2021 до 24.06.2021.

Во прилог на овој mail Ви го доставувам огласот за праксата.

flyer