Global Game Jam Македонија 2020

Global Game Jam е најголемиот глобален настан за развивање на игри. Се одржува еднаш годишно истовремено на голем број локации во вид на 48-часовен маратон на кој се креираат игри за секаков вид платформи. Како дел од International Game Developers Association (IGDA) неговата цел е да ги обедини сите кои креираат или имаат желба да креираат игри и да поттикне креативност, соработка и експериментирање. Настанот ќе се одржува во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во периодот 31.01.2020 – 02.01.2020.

Агенда 2020

За повеќе информации:

https://gamejam.mk/

https://globalgamejam.org/

ggj20_news_diversifiers_708x432px