Manual and Automation testing

Денес, студентите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, имаа можност да слушаат online предавање на тема: Manual and Automation testing, одржано од страна на IT експерти од компанијата Netcetera (https://www.netcetera.com/)
Теми кои беа опфатени во Online предавањето:
1. What is software testing?
2. Testing mindset
3. Types of software testing
4. How to perform software testing?
5. Boundary value analysis testing technique
6. How to report a defect
7. Performance testing
8. Automation testing
9. Automation testing process
10. Selenium WebDriver
Предавачи:
Маргарита Стојковска – Automation test engineer
Мила Гркова – Test Engineer
Дејан Мицески – Automation test engineer
sl01
sl02 sl03 sl04