д-р Костандина Вељановска

Предмети

  • Интелигентни системи
  • Квалитет на софтверски проекти
  • Мултимедијални системи
  • Софтверско инженерство
  • Системски софтвер
  • Кориснички интерфејси и интеракција човек компјутер
  • Основи на вештачка интелигенција


Кабинет ФИКТ 14 Локал Дир. телефон Email email_7@uklo.edu.mk Консултации


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ