д-р Соња Манчевска

Предмети

 • Конечна математика (КНИ)
 • Дискретна математика (ИНКИ)
 • Математика 1 (КНИ)
 • Математика 2 (КНИ)
 • Калкулус 1 (ИНКИ)
 • Калкулус 2 (ИНКИ)

Основна Литература:

 • Предавања по виша математика (книги I-IV), Ѓ.Чупона, Б, Трпеновски, Н. Целакоски
 • Задачи за вежбање по математика I и II, Илија Шапкарев
 • Математика на модерен инженеринг, Глин Џејмс, 2009 (македонско издание)
 • Линеарна алгебра сработена на вистински начин (второ издание), Шелдон Екслер, 2009 (македонско издание)
 • Операциони истражувања: Вовед, Хамди А. Таха, 2010 (македонско изадание)
Веб страна: линк.
Консултации: Термини за консултации за тековен семестар.

Напомена: Сите неопходни информации во врска со предметите кај Вонр. проф. д-р Соња Манчевска
 • материјали од настава
 • резултати од колоквиуми и испити
 • соопштенија за студенти (и сл.)

се поставени на следниот линк.