д-р Соња Манчевска

Предмети

Прв циклус:
 • Конечна математика (КНИ)
 • Дискретна математика (ИНКИ)
 • Математика 1 (КНИ)
 • Математика 2 (КНИ)
 • Калкулус 1 (ИНКИ)
 • Калкулус 2 (ИНКИ)
 • Математика 1 (ИНКИ) – активен предмет
 • Математика 2 (ИНКИ) – активен предмет

Втор циклус:

 • Стохастичко моделирање и симулации
 • Примена на софтверски алатки за математичка визуелизација – активен предмет
 • Математички основи на квантно пресметување – активен предмет

Email: sonja.manchevska.studenti@gmail.com

Веб страна: линк.


Напомена: Сите неопходни информации во врска со предметите кај Вонр. проф. д-р Соња Манчевска
 • материјали од настава
 • резултати од колоквиуми и испити
 • соопштенија за студенти (и сл.)

се поставени на следниот линк.