Web страна за Клиничката Болница – Битола

Во рамките на активностите на втор циклус на студии, во соработка  и на барање на Клиничката Болница- Битола,  под менторство на д-р. Рамона Маркоска, вонр.проф.,  и реализација на студентот Мартин Чанџуковски, изработена е web  страната   http://kbb.mypressonline.com. Факултетот за Информатички и Комуникациски технологии-  Битола,  со оваа волонтерска активност, даде свој придонес во прославувањето на 50 годишниот јубилеј на постоење и работа  Клиничката Болница – Битола.

kbb.za.FIKT.02